Bun venit pe blogul nostru!


Acest blog a fost creat special pentru părinţii clasei 2 G2 de la Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" Arad, pentru a fi la curent cu toate noutăţile...
Aici veţi găsi cele mai frumoase momente ale noastre...

luni, 30 ianuarie 2012

Anunt!Foarte important...

MIERCURI,01.02.2012,ORA 16.00,IN SALA DE MESE VA AVEA LOC O SEDINTA PE UNITATE CU PARINTII GRUPELOR MARI SI PREGATITOARE.SE VA DISCUTA DESPRE INSCRIEREA COPIILOR IN CLASA PREGATITOARE SI CLASA 1.
Ar fi bine ca cei din lista alaturata sa fie prezenti.
Ambrus,D'Anela,Bradean,Albu,Zah,Herlo,Marta,Mocuta,Paniciu,Golosie,Selejan.

Tema saptamanii-Universul

Cun.mediului-prezentare PowerPoint-discutii orale despre Terra si celelalte planete,soare,stele,luna,etc
Arta-coloram soarele, luna si pamantul
Biblioteca-"citim" carti despre Univers
Activitate recreativa-dans :)

joi,26.01.2012-in vizita la grupa pregatitoare...

Am fost curiosi sa vedem cum functioneaza aparatul de compactare a pet-urilor.Asa ca am facut o vizita la grupa pregatitoare.Pentru ca ei au avut foarte multe pet-uri,i-am ajutat si noi sa le compactam.Am fost uimiti de aparatul "magic" care face sticlele mici... :)

Asa ca va rog frumos sa aduceti pet-uri la gradinita,cat mai multe, pentru ca suntem singura grupa care nu am strans .Pana la sfarsitul anului scolar trebuie sa topim aproximativ 3-4 kg.ceea ce este foarte mult,avand in vedere ca o sticla topita are doar cateva grame...Sper ca ne veti sprijini in acest sens...


marți, 24 ianuarie 2012

Noutati clasa pregatitoare

Acestea sunt toate noutatile despre clasa pregatitoare.Va rog sa le studiati.Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013

1.     În ce clasă îmi înscriu copilul în anul şcolar 2012-2013?
R. Pentru anul şcolar 2012-2013 înscrierea la şcoală a copiilor care trebuie să înceapă învăţământul primar se va face în funcţie de:
·        vârsta copilului,
·        participarea la grădiniţă,
·        decizia părinţilor, astfel

Vârsta copilului
În ce clasă se înscrie*
Cum se înscrie
1.
Are 7 ani împliniţi până la   31 august 2012 inclusiv (născut înainte de 1 septembrie 2005)
În clasa I
Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă
2.
Are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi  31 august 2006 inclusiv)
În clasa I
La solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit, dacă:
1.       frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală
SAU
2.      nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I**
În clasa  pregătitoare
La solicitarea părintelui/tutorelui legal instituit şi dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de mai sus pentru înscrierea în clasa I
3.
Are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv)
În  clasa pregătitoare
Dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare**
La grădiniţă, în grupa mare
Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în învăţământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experţi recomandă înscrierea la grădiniţă**
*Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor soluţiona orice situaţie în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.
**La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli, numită şcoală de circumscripţie. Respectiva şcoală vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării copilului.
2.     În ce clasă se înscriu copiii care au cerinţe educaţionale speciale?
R. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în învăţământul de masă sau în învăţământul special. Conform legii, în clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor/a tutorilor legali instituiţi, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

3.     Unde, cine şi când va face evaluarea dezvoltării copilului?
R. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, în cazul în care aceasta se impune, se va face sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/ CMBRAE), la sediul acestuia sau în diferite zone ale judeţului, pentru a facilita accesul părinţilor şi copiilor la evaluare. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (20-29 februarie 2012). Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli. Şcoala de circumscripţie vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copilului.

4.     La ce şcoală poate merge copilul în anul şcolar 2012-2013?
R. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli de circumscripţie, care are obligaţia de a şcolariza copilul, dacă dumneavoastră solicitaţi şcolarizarea la acea şcoală. Trebuie să ştiţi că şcolarizarea copilului se poate face şi în altă unitate de învăţământ decât cea la care este arondat domiciliul, dacă solicitaţi acest lucru, în limita locurilor disponibile la acea unitate de învăţământ. Dacă la respectiva unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri disponibile, departajarea se va face cu transparenţă şi echitate, pe baza unor criterii clare. (Vezi alin. 8)

5.     Cum se face înscrierea copilului la o şcoală cu predare în limba unei minorităţi naţionale?
R. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I în unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale se face la fel cu înscrierea copiilor în celelalte unităţi ale învăţământului de stat. În localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare în limba română şi există un număr mic de unităţi de învăţământ/secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti vor stabili circumscripţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă. Dacă într-o localitate există o singură unitate de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, atunci circumscripţia şcolară specifică pentru copiii care au ca limbă maternă limba minorităţii respective cuprinde întreaga localitate. Aceste reglementări se aplică în mod similar pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba română, din localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare într-o limbă a minorităţilor naţionale. Pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, înscrierea copiilor aparţinând minorităţii naţionale respective se face în prima etapă de înscriere. În etapele următoare, pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altă limbă maternă decât limba respectivă.

6.     Poate copilul meu să meargă la altă şcoală decât cea la care este arondată locuinţa?
R. Da. Puteţi opta pentru o altă şcoală decât cea la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

7.     Unde depun dosarul?
R. Dosarul cu toate documentele se depune la şcoala la care solicitaţi înscrierea. Personalul specializat din şcoală va procesa dosarul dumneavoastră. Este inutil să depuneţi mai multe dosare, la mai multe şcoli, pentru că procesarea este informatizată şi aplicaţia informatică nu va permite înscrieri multiple.

8.     Cum se va face departajarea copiilor care solicită înscrierea în altă şcoală  decât cea la care este arondat domiciliul în situaţia în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile?
R. În situaţia în care pentru o anumită şcoală sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile după înscrierea copiilor din circumscripţia şcolară respectivă, departajarea copiilor înscrişi se va face în raport cu următoarele criterii: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap; b) existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală; d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ; e) existenţa unui frate/a unei surori a candidatului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.
Unităţile de învăţământ pot stabili criterii specifice, pe lângă cele obligatorii de mai sus, în cazul în care există mai mulţi copii care nu pot fi departajaţi de criteriile anterioare. Este interzisă includerea printre criteriile specifice a oricăror tipuri de teste, examene, etc. Stabilirea criteriilor specifice se face la începutul perioadei de înscriere şi se anunţă public. Modificarea lor ulterioară este interzisă.
9.     Cum îmi înscriu copilul?
R. Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul şcolii a unei fişe-tip de înscriere, în prezenţa părinţilor. Completarea fişei-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fişei-tip va dura aproximativ 10 minute. Procedura de înscriere este valabilă şi pentru înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ particular. Pentru completarea fişei-tip de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original. În situaţia în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, acesta va depune şi documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea. După completarea de către personalul şcolii a fişei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.

10.                         La înscriere trebuie să venim cu copilul?
R. Nu. Prezenţa copilului nu este nici necesară şi nici recomandată.

11.             Când îmi înscriu copilul?
R. Înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:
a)  Etapa 1 (5-16 martie 2012) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;
b) Etapa 2 (20-27 martie 2012) – vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere după repartizarea  copiilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ solicitate;
c)  Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) — sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculaţi, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nicio etapă de înscriere şi, în această etapă, solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;
d) Etapa 4 (2-9 mai 2012) —  este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculaţi, din diferite motive.

12.    Cum voi afla rezultatul?
R. Rezultatul va fi afişat la unitatea de învăţământ la care aţi depus cererea.

13.             Îmi pot fi ceruţi bani în momentul înscrierii copilului la şcoală?
R. Nu. Acest lucru este strict interzis în învăţământul de stat. Părintele/tutorele legal instituit nu trebuie să plătească nimic în momentul înscrierii copilului la şcoală în învăţământul de stat. Solicitarea unor sume de bani sau a oricărui alt avantaj material este un abuz şi puteţi reclama acest lucru la telverde 0 800 801 100.

14.             Va fi testat copilul meu pentru înscrierea la şcoală?
R. Nu. Copilul nu va fi testat  pentru înscrierea la şcoală. La această vârstă, toţi copiii au dreptul la un învăţământ de calitate. Sunt strict interzise testările sau alte metode de ierarhizare presupus valorică a copiilor.

15.             Ce va învăţa copilul meu?
R. În clasa pregătitoare copilul dumneavoastră va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar pentru a face faţă cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea  de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând, copiii vor beneficia de ore special destinate unei pregătiri fizice armonioase. Pentru aceasta, copiii vor beneficia de programe şcolare realizate de cei mai buni specialişti şi de resurse de învăţare variate şi adecvate vârstei.
16.    Cine va preda la clasa pregătitoare?
R. La clasa pregătitoare va avea dreptul de a preda, conform legii, orice cadru didactic care este calificat să predea în învăţământul primar. Necesarul de cadre didactice va fi acoperit cu personal calificat. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare vor beneficia, înainte de începerea anului şcolar 2012-2013, de o formare specifică.

17.             În clasa pregătitoare copilul meu va primi note sau calificative?
R. Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALUARE şi nu va primi nici note şi nici calificative. Este posibil ca pe parcursul anului şcolar cadrul didactic să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei (buline de diferite culori etc.). Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător/învăţătoare. Din acest raport veţi putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, nivelul utilizării limbajului şi disponibilităţile de comunicare ale copilului. Vi se vor mai furniza date privind nivelul capacităţilor de învăţare şi informaţii privind atitudinea copilului faţă de învăţare. Acest raport va fi întocmit de către un specialist (cadru didactic) pe baza observării sistematice a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.

18.    Cum va fi organizată sala de clasă?
R. Sala de clasă va fi adaptată vârstei copiilor în aşa fel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I. Se vor utiliza resurse de învăţare adecvate vârstei copiilor.

19.    Unde mă informez suplimentar?
R. Informaţii suplimentare referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteţi afla gratuit:
·        Direct de la unităţile de învăţământ, care sunt instruite în acest sens
·        Gratuit telefonic de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, la TELVERDE:
0 800 816 234,
Luni – Vineri, între orele 9.00- 17.00.

vineri, 20 ianuarie 2012

Vineri,20.01.2012-Handarbeit- Ab.practice

Abilitati practice-"Der Schneemann"-Omul de zapada; 
Materiale necesare: 3 discuri demachiante,vata,lipici,carioca neagra si portocaliu,hartie autocolanta neagra,pentru palarie.

Se explica tehnica de lucru 
"Nerabdatori sa incepem treaba"


"Ce frumos am lucrat!"

Joi,19.01.2012.Educatie plastica-Zeichnen

Educatie plastica-pictura "Der Schneemann"
Recapitularea poeziilor si cuvintelor invatate la aceasta tema.


Miercuri-Matematica

9-11
Intalnirea de dimineatza,
Prezenta
Calendarul naturii
Matematica-cei mari: recapitulare: recunoasterea cifrelor in concentrul 1-5;trasarea cifrei 1
                - cei mici-fisa de lucru in caietul special
Joc matematic-"Te rog sa-mi dai!"
Jocuri recreative

Cifrele 1-5
Te rog sa-mi dai cifra...

Jocuri muzicale

marți, 17 ianuarie 2012

Optionale

Pentru luna ianuarie activitatile optionale se platesc doar pentru jumatate de luna,adica
8 Ron.Pana in data de 30 ianuarie va rog sa achitati.Va multumesc.

Teatru de papusi

In data de 27.01.2012 vine teatrul de papusi la noi in gradinita.Pretul unui bilet este de 6 Ron.Banii ii strange Anamaria.

Marti.Ed limbajului,Ed muzicala

9-11
Educarea limbajului: memorizare 2 poezii : "Winter,Winter","Zapada"
Educatie muzicala: "Pe gheata subtire"-repetare
Repetarea cuvintelor invatate la cun mediului.
Arta: colorare
Act.optionala-Gimnastica

Winter,Winter,schone Zeit
Wenn es draussen friert und schneit,
Hast die Erde mit Schnee bedekt
Das niemand Gras und Blumen weckt.

Zapada
Ieri,la geam,noi am vazut
Cate-un fulg,apoi mai multi.
Astazi e covor de nea,
Peste toata tara mea.

Arta...

luni, 16 ianuarie 2012

Tema saptamanii-Iarna,anotimpul alb!

09-11
Intalnirea de dimineatza-" Cum mi-am petrecut vacanta de iarna?"
Calendarul naturii
Prezenta
Cunoasterea mediului-sporturi si jocuri de iarna-discutii orale,observarea si denumirea lor in lb germana
Exercitii grafice-Urmele patinelor-linia serpuita
Joc cu text si cant:
Jocuri initiate de copii 


" Pe gheata subtire"-joc cu text si cant
Iarna rece a venit,
Drumul s-a inzapezit
Ei,ei iarna grea,
Ne-ai adus nameti de nea!

Radu fuge pe ghetus,
Luneca si cade: tass!
Ei,ei iarna grea,
Ne-ai adus nameti de nea!

Cuvinte noi invatate la aceasta tema:

Schneemann bauen=a face un om de zapada
Schlittschuhe fahren=a patina
Schlitten=sanie
Schneebaelle=bulgari de zapada
Schi =schiuri
Jocuri initiate de copii-Maria cantareatza :))
Naturkalender
Morgenkreis-Anwesenheit(Intal.de dimineatza-Prezenta)

Naturkunde
Wir bauen den Schneemann-facem oameni de zapada
"Pe gheatza subtire"
"Urmele patinelor"

luni, 9 ianuarie 2012

Jocuri pentru copii, parinti si bunici

 Copiii au multa energie...va prezint 2 jocuri care ii va incanta pe cei mici,cat si pe cei mari :)


1. Urmareste liderul

Asa cum ii spune si numele, acest joc are nevoie de un lider, preferabil un adult si o serie de obstacole care sa fie ”aranjate” prin camera. Obstacolele pot fi cercuri, jucarii mici, jaloane, scaune mici peste care se poate sari etc.

Cum se joaca?
Regula jocului este de a urmari liderul.
E bine sa fie un adult fiindca el va starni amuzamentul copiilor prin comenzile date: ”sarim peste, inconjuram, ne strecuram, facem doi pasi inapoi, intindem mana se ne ajutam; alergam” etc.
Jocul se termina atunci cand s-a trecut peste toate obstacolele si intreg traseul a fost parcurs.

2.  Liga de bowling

Liga de bowling este o alegere adecvata atunci cand copiii doresc sa se miste, sa se simta bine impreuna si sa resimta spiritul competitional. Ai nevoie doar de niste sticle de jumatate de litru, din plastic, umplute cu apa care sa fie asezate pe post de popice. Apoi vei avea nevoie de doua-trei portocale, in functie de cate echipe formezi.

Cum se joaca?
Fiecare copil va folosi portocala pe post de minge pentru a dobori cat mai multe ”popice”.
Se va totaliza punctajul obtinut de fiecare copil, la nivel de echipa, iar apoi se va realiza clasamentul pe echipe.
Castigatorii pot fi premiati, insa asigura-te ca toti copiii vor fi recompensati pentru participare.

Invata-l pe copil sa-si stranga jucariile...

Jucariile fericite- poveste educativa

      "Au existat doi frati care dormeau in camere separate si fiecare dintre ei avea jucariile sale. Atunci cand cineva venea in vizita si intra in camera fratelui cel mare se minuna din cauza dezordinii; toate jucariile erau pe jos: mingea in pat, soldatelul langa dulap, cu picioarele in sus, piesele de puzzle amestecate incat cu greu reuseai sa ti dai seama care din piese apartin carui puzzle, ursuletii impreuna cu masinutele, sub pat hainutele papusilor. 
     Oriunde paseai, pe tot covorul, langa pat ori langa fereastra sau usa, gaseai cate o jucarie. Daca in schimb cel venit in vizita intra in camera mezinului, ramanea uimit de cata ordine exista. Cand copilul se juca, il puteai vedea cu cateva jucarii in jurul lui, iar celelalte, asezate frumos pe rafturi. 
    Intr-o seara, atunci cand amandoi copiii dormeau, jucarile au inceput sa vorbeasca intre ele.
    Comunicau una cu cealalta printr-o spartura din peretele ce despartea camerele in care dormeau copiii. Din camera celui mare, jucariile se plangeau de comportamentul copilului:
-    Toata ziua tipa la noi, ne arunca si ne tranteste. Ma arunca de perete fiindca sirena pe care o am nu mai canta frumos. S-a stricat si am nevoie de reparatii, dar el nu s-a gandit la asta. Ci m-a aruncat direct cu botul in perete, spunea masina de politie.
-    Nici mie nu mi-e prea bine. Mi-a rupat scara pe care urcau pompierii in cladire ca sa salveze oamenii din incendii, bolborosea masina de pompieri.
     Jucariile din camera copilului ordonat se minunau de cata suferinta au parte prietenii lor. Le era chiar greu sa le spuna ca cel mic are grija de ele, le curata o data pe saptamana si le da parintilor la spalat, ca papusilor li se schimba hainele si sunt pieptanate si aranjate frumos, ca masina de politie e gata oricand de vreo interventie, iar ursuletii stau impreuna, toata familia, pe raft atunci cand nu sunt luati la joaca.            Pe buna dreptate, jucariile mezinului erau fericite din cale afara”.

Discutii:

 Iata cateva intrebari de la care poti porni in conversatia cu copilul dvs:

1. Ce crezi ca s-a intamplat cu jucariile in acea seara?
2. Care a fost decizia jucariilor nefericite? Au ramas in continuare alaturi de copilul dezordonat sau au hotarat sa se mute in camera celui mic?
3. Cum crezi ca s-a simtit copilul cel mare cand s-a trezit dimineata si si-a vazut camera goala, fara jucarii?
4. Cu care din cei doi copii crezi ca semeni? 5
5. Cum crezi ca se simt jucariile tale? Sunt fericite sau triste? Sufera ori sunt bucuroase atunci cand te joci cu ele?

Cu astfel de intrebari veti reusi sa-l aduceti pe copil in rolul sau de stapan al jucariilor pe care le are si il veti constientiza cu privire la comportamentul pe care il are fata de acestea.

Copilul dvs.strange jucariile? :)